Chứng nhận sản phẩm

16/07/2021

QUATEST1 là Tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba) thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và hệ thống quản lý với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ Quản lý Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

QUATEST1 là Tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba) thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và hệ thống quản lý với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ Quản lý Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST1 được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17021.

Bên cạnh đó, hoạt động chứng nhận sản phẩm của QUATEST1 được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17065.

Dấu chứng nhận của QUATEST1 xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao uy tín và sức cạnh tranh thương hiệu, tham gia đấu thầu, là dấu hiệu giúp người tiêu dùng lựa chọn khi mua sản phẩm và là “thị thực” vào thị trường các nước thông qua các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương.

“Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng khi sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn".

Chứng nhận hợp quy
Xem thêm

 

Chứng nhận hợp chuẩn
Xem thêm

       

 

Danh sách khách hàng chứng nhận hợp quy

 

Bài viết liên quan

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng xăng dầu
Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện
Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam
Những điểm mới trong quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy