Dịch vụ thử nghiệm/ đánh giá hiệu quả và chứng nhận sản phẩm, thiết bị sử dụng tiết kiệm nước của trung tâm đo lường chất lượng