Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) của Quatest1

13/07/2022

Trung tâm Kỹ thuật 1 (Quatest1) đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chỉ định việc Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luận hiện hành liên quan đến quản lý chuất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 1849/QĐ-TĐC ngày 13/10/2020.

Trung tâm Kỹ thuật 1 (Quatest1) đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chỉ định việc Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luận hiện hành liên quan đến quản lý chuất lượng sản phẩm, hàng hóa (Danh sách sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng tương ứng để thử nghiệm được chỉ định theo Phụ lục đính kèm theo quyết định số 1849/QĐ-TĐC ngày 13/10/2020.

Hệ thống phòng thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) của Quatest1

Danh mục các sản phẩm. hàng hóa và các phép thử, tiêu chuẩn đăng kỹ chỉ định hoạt động thử nghiệm tương thích điện từ của Quatest1

Ban hành kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-TĐC ngày 13/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) ở đâu

THÔNG TIN PHÒNG THỬ NGHIỆM

tầng 2 nhà E số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
024.37564632
testlab2@quatest1.com.vn

 

Bài viết liên quan

Thử nghiệm RoHS cho thiết bị điện, điện tử