Môi trường và Hóa chất

Phòng Thử nghiệm Môi trường và Hóa chất được thành lập theo Quyết định số 239/TCCB-QĐ , ngày 15 tháng 9 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn -đo lường-chất lượng với nhiệm vụ chính sau:

Thực hiện thử nghiệm thuộc các lĩnh vực:

  • Hóa chất, , khoáng sản, phân bón;
  • Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường không khí, khí thải, trầm tích, đất,bùn, chất thải, nước (nước thải, nước ngầm, nước mặt, nước mưa, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nước dùng trong công nghiệp, nông nghiệp);
  • Đánh giá tác động môi trường;
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý môi trường;
  • Thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của màng nilon, an toàn hóa học trong các sản phẩm điện - điện tử, sản phẩm đồ chơi, mũ bảo hiểm, hàng dệt may;
  • Thử nghiệm chất lượng khí nén, phòng sạch, máy lọc nước gia đình hoặc các sản phẩm khác khi có yêu cầu phù hợp với năng lực.
 

THÔNG TIN PHÒNG THỬ NGHIỆM

tầng 6 nhà E số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
024.38361397
testlab5@quatest1.com.vn


Đào tạo Hoá - Môi trường

Ngoài ra, Phòng còn thực hiện các dịch vụ về công tác thử nghiệm liên quan như: Đào tạo thử nghiệm viên; Hợp đồng dịch vụ Khoa học Công nghệ.
Các phương pháp thử nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Quốc tế: APHA ,EPA, , ISO, …
Phòng được trang bị các thiết bị hiện đại từ các dự án của Nhà nước, Phòng có đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm .
Phòng thử nghiệm Môi trường và hóa chất đã được VILAS công nhận phù hợp với chuẩn mực TCVN (ISO/IEC) 17025 có số hiệu VILAS 028.
Ngoài ra phòng TN5 đã được chỉ định theo nghị định 127/2014/NĐ-CP về quan trắc và phân tích môi trường (bộ TNMT), với số hiệu VIMCERTS 093; Chỉ định thử nghiệm ROHS và phân bón vô cơ của bộ công thương.
Biểu giá dịch vụ: Xem tại đây
(Lưu ý: biểu giá này có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được biết biểu giá cụ thể)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ