Giám định

QUATEST1 có 3 phòng Nghiệp vụ thực hiện công tác giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu và đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng và yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo các lĩnh vực như:

• Cơ khí, Điện, Điện tử: Vật liệu cơ khí, luyện kim, điện, điện tử máy móc thiết bị; Giám sát công trình; Đánh giá thực trạng, công nghệ, các sản phẩm an toàn lao động.

• Hóa chất, Vật liệu xây dựng: Hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, dung môi, cao su, chất dẻo, sơn keo, khoáng sản, hóa mỹ phẩm...); Nhóm vật liệu xây dựng và các sản phẩm dầu khí.

• Thực phẩm, Hàng tiêu dùng: Nông sản, thực phẩm, thủy sản; Thức ăn chăn nuôi, hàng hóa tiêu dùng (Dệt, da, may mặc, giấy, gỗ, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em…); Tư vấn xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công bố chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm theo quy định.

Hoạt động giám định của QUATEST1 phù hợp với các yêu cầu đánh giá sự phù hợp của tổ chức tiến hành giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 mang số hiệu VIAS 025.

CƠ KHÍ - ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Vật liệu cơ khí, luyện kim, điện, điện tử, máy móc thiết bị; Giám sát công trình; Đánh giá thực trạng, công nghệ, các sản phẩm an toàn lao động.

HÓA CHẤT, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, dung môi, cao su, chất dẻo, sơn keo, khoáng sản, hóa mỹ phẩm...); Nhóm vật liệu xây dựng và các sản phẩm dầu khí.

THỰC PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG

Nông sản, thực phẩm, thủy sản; Thức ăn chăn nuôi, hàng hóa tiêu dùng (Dệt, da, mayn mặc, giấy, gỗ, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em…); Tư vấn xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công bố chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm theo quy định.