Cơ khí, Điện, Điện tử

Phòng Nghiệp vụ Cơ khí, Điện - Điện tử (Nghiệp vụ 1) được giao nhiệm vụ giám định sản phẩm hàng hóa vật liệu cơ khí, luyện kim, các loại thiết bị điện, điện tử; giám sát công trình; đánh giá thực trạng thiết bị, trình độ, năng lực công nghệ.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và dày dạn kinh nghiệm của phòng có khả năng thực hiện các nội dung giám định có yêu cầu phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu.

Để quản lý tốt công việc phòng đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO/IEC 17020 và đã được Văn phòng Công nhận chất lượng công nhận mang số hiệu VIAS 025

Lĩnh vực giám định chủ yếu:

- Sản phẩm điện điện tử
- EMC
- Thép
- Các thiết bị, phương tiện an toàn công nghiệp
- Thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Phục vụ quản lý Nhà nước:

Là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật 1 phòng đã được các bộ ngành chỉ định là tổ chức kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy, cụ thể:
* Bộ Khoa học & Công nghệ: Thép, an toàn điện điện tử, EMC, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Bộ Lao động Thương binh & xã hội: các thiết bị cần kiểm định an toàn, phương tiện phòng hộ cá nhân.

1. Mẫu hợp đồng CNHQ - QCVN 4 - 2009 (tải về)
2. Mẫu hợp đồng CNHQ - QCVN 9 - 2012 (tải về)
3. Mẫu đăng ký giám định Lò nướng Điện (tải về)
4. Mẫu đăng ký giám định Quạt Công nghiệp (tải về)
5. Hợp chứng nhận thép theo Thông tư 58 (tải về)
6. Mẫu hợp đồng chứng nhận QCVN 7 - 2011 (tải về)

* Biểu giá dịch vụ: xem tại đây