Xăng, nhiên liệu sinh học, Diezel

STT

Hạng mục

Nội dung 

1

Đối tượng

Xăng không chì

Xăng E5

Xăng E10

Nhiên liệu điêzen (DO)

Nhiên liệu điêzen B5

Nhiên liệu sinh học gốc

LPG sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp

LPG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông

2

Văn Bản

Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Văn bản hướng dẫn thực hiện:
Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 2/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

- Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2010 của Chính phủ về sản xuất xăng không chì RON 83

- Công văn số 3341/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2006 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về chất lượng xăng không chì RON 83

- Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu

Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007

Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2017

Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019

3

Hướng dẫn

Các phương thức đánh giá chứng nhận sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng được quy định tại Điều 5 và Phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc áp dụng cụ thể như sau:

a) Xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 sản xuất, pha chế trong nước phải được đánh giá chứng nhận sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu đại diện và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” hoặc Phương thức 7 “Thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”;

b) Xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 nhập khẩu phải được đánh giá chứng nhận sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này theo Phương thức 7 “Thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”;

4

Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

· Đối với sản phẩm nhập khẩu:

024. 37564525
nghiepvu2@quatest1.com.vn

· Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

0243.756.4928

nghiepvu4@quatest1.com.vn

5

Biểu mẫu

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ