THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐGTS

31/01/2023

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người Có tài sản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Địa chỉ: Nhà E, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

STTTÊN TÀI SẢNSỐ LƯỢNGCHẤT LƯỢNGGIÁ KHỞI ĐIỂMFILE ĐÍNH KÈM
1Xe ô tô01đã qua sử dụng16.000.000 

 

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN T CHỨC ĐẤU GIÁ

scan_TB 89 về lựa chọn tổ chức ĐGTS.pdf

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận từ ngày: 31/01/2023 đến ngày: 03/02/2023

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nhà E, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: 02438361399

Bài viết liên quan

Cơ sở triển khai chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Hướng tới hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện ở Việt Nam
Nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học