Thép không gỉ QCVN20

Ngày 04/01/2022 Trung Tâm Kỹ thuật 1 (Quatest1) đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thép không gỉ theo quyết định số 04/TĐC - HCHQ.  

Căn cứ theo quyết định số 04/TĐC - HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Quatest1 có chức năng chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa Thép không gỉ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN, thực hiện chứng nhận theo Phương thức 5, phương thức 7 quy định tại Điều 5 thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Số đăng ký 53/CN - TĐC.

sttHạng mục Nội dung
1Đối tượngThép không gỉ
2Văn Bản- Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
- Thông tư 09/2021/TT-BKHCN Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ ngày 01/11/2021
- Quyết định số 04/TĐC-HCHQ ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thép không gỉ
3Phương thức đánh giá· Đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 5;
· Đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7.
4Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

· Đối với sản phẩm nhập khẩu đánh giá theo phương thức 7:
024. 37564525
nghiepvu1@quatest1.com.vn
· Đối với sản phẩm đánh giá theo phương thức 5 và phương thức 7 sản xuất trong nước :
0243.756.4928
nghiepvu4@quatest1.com.vn

5Biểu mẫuLiên hệ theo thông tin bên trên

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ