Sản phẩm, thiết bị sử dụng tiết kiệm nước

STT

Hạng mục

Nội dung 

1

Đối tượng

-    Sen vòi

-     Vòi rửa bát

-     Vòi rửa mặt

-     Bệ xí bệt

-     Máy giặt gia dụng

2

Văn Bản

    Nghị định số 54/2015/NĐ-CP (QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ)

    Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 (QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM)

3

Hướng dẫn

Đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm thực hiện theo Phương thức 1 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân yêu cầu xác định.

4

Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

0243.756.4928
nghiepvu4@quatest1.com.vn

5

Biểu mẫu

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ