Mũ bảo hiểm cho người đi moto, xe máy

STT

Hạng mục

Nội dung 

1

Đối tượng

  Mũ bảo hiểm

2

Văn Bản

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008.
Văn bản hướng dẫn thực hiện:

Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Công văn số 1119/TĐC-ĐGPH ngày 15 tháng 08 năm 2008 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

3

Phương thức chứng nhận

Đối với mũ sản xuất trong nước: Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 5 trong Phụ lục II của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đối với mũ nhập khẩu: Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại Việt Nam theo phương thức thử nghiệm lô hàng hóa (Phương thức 7 trong Phụ lục II của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

4

Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

· Đối với sản phẩm nhập khẩu:

024. 3836.1396
nghiepvu3@quatest1.com.vn

· Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

0243.756.4928
nghiepvu4@quatest1.com.vn

5

Biểu mẫu

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ