Đồ chơi trẻ em

STT

Hạng mục

Nội dung 

1

Đối tượng

-          Xe đạp đồ chơi: xe ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê;

-          Búp bê có hoặc không có trang phục;

-          Bộ phận và phụ kiện: Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ

-          Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện khác của chúng

-          Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ (scale) và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành

-          Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ nhựa (plastic)

-          Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người

-          Các loại đồ chơi đố trí (puzzles)

-          Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói; bộ đồ chơi in hình; bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi

-          Dây nhảy

-          Hòn bi

-          Các đồ chơi khác bằng cao su

-          Loại khác

2

Văn Bản

-      Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019
Văn bản hướng dẫn thực hiện:

-      Quyết định số 1382/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em

3

Hướng dẫn

Đối với mũ sản xuất trong nước:

- Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em.

Hoặc:

- Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5.

Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu:

- Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa đối với từng lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu trong trường hợp lô đồ chơi trẻ em chưa được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

Hoặc:

- Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài khi có yêu cầu từ phía cơ sở sản xuất nước ngoài theo quy định tại điểm a) mục 4.4.2 trong quy chuẩn này.

4

Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

· Đối với sản phẩm nhập khẩu:

024. 3836.1396
nghiepvu3@quatest1.com.vn

· Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

0243.756.4928
nghiepvu4@quatest1.com.vn

5

Biểu mẫu

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ