Đèn led QCVN19

STT

Hạng mục

Nội dung 

1

Đối tượng

-  Đèn đi-ốt phát sáng (LED)

-  Đèn rọi

-  Loại khác

2

Văn Bản

-  Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN  ngày 25 tháng 9 năm 2019

Văn bản hướng dẫn thực hiện:

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN năm 2020 ngày 22 tháng 5 năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

-  Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012.

Văn bản hướng dẫn thực hiện

        Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012

       Thông tư 05/VBHN-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

-        Danh mục tiêu chuẩn liên quan:

TCVN 7492-1 (CISPR 14-1)

TCVN 7186 (CISPR 15)

TCVN 7492-1:2010 (CISPR 14-1:2009)

TCVN 6988:2006 (CISPR 11:2004)

CISPR 14-1:2016

3

Hướng dẫn

Việc chứng nhận thực hiện theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình) quy định trong Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/BKHCN.

4

Thông tin liên hệ/Giải đáp/báo giá

· Đối với sản phẩm đèn led nhập khẩu:

024.38361394
testlab1@quatest1.com.vn

· Đối với sản phẩm đèn led sản xuất trong nước:

0243.756.4928
nghiepvu4@quatest1.com.vn

5

Biểu mẫu

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ