Chứng nhận hợp quy Đèn LED, các sản phẩm đèn LED | Quatest1

03/11/2022

Vào ngày 25 tháng 9 năm 19, Bộ KHCN đã ban hành QCVN19:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sp chiếu sáng bằng CN LED, ttừ đó các sản phẩm đèn LED (LED) khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy (CNHQ), dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) này.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 19, Bộ KHCN đã ban hành QCVN19:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sp chiếu sáng bằng CN LED, ttừ đó các sản phẩm đèn LED (LED) khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy (CNHQ), dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) này.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 19-2019-BKHCN VỀ SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED

Xem thêm:

thử nghiệm đèn led và chứng nhận hợp quy đèn led tại Quatest1

Bài viết liên quan

Tuyền truyền phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương
Quatest1 đã thực hiện thành công thử nghiệm phê duyệt mẫu TU TI 500 kV tại trạm biến áp 500kV Pleiku
Giả mạo giấy chứng nhận hợp chuẩn, chất lượng sản phẩm có đảm bảo? Trường hợp của Công ty CP ĐTXD&TM Bách Chiến
Để phát triển xe điện tiêu chuẩn, quy chuẩn cho trạm sạc chính là tiền đề
Dịch vụ thử nghiệm sản phẩm của Quatest1