Khối lượng

Phòng Đo lường Khối lượng thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị đo đo lường khối lượng...

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Kiểm định và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật dùng trong phòng thí nghiệm
  • Kiểm định, hiệu chuẩn cân chìm - tĩnh, cân ôtô, cân tàu hoả đến 100 tấn
  • Kiểm định, hiệu chuẩn cân tự động và bán tự động

 

Các dịch vụ khác:

  • Chuyên giao công nghệ ứng điện tử tin học trong các lĩnh vực đo lường
  • Lắp đặt các thiết bị đo lường
  • Sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị đo Tầng 1 nhà H, số 8 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38361557 - Fax: (04) 38361199