Khối lượng

Phòng đo lường khối lượng thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 được trang bị các chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng. Phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng … 


Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo:

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Thực hiện

Kiểm định

Hiệu chuẩn

Thử nghiệm

1

Cân phân tích

đến 2 kg

1

Ö

Ö

 

2

Cân kỹ thuật

đến 50 kg

2

Ö

Ö

 

3

Cân bàn

đến 10 t

3

Ö

Ö

Ö

4

Cân đĩa

đến 60 kg

3

Ö

Ö

Ö

5

Cân đồng hồ lò xo

đến 200 kg

4

Ö

Ö

 

6

Cân treo dọc thép lá đề

đến 200 kg

4

Ö

Ö

 

7

Cân ô tô

đến 150 t

3

Ö

Ö

Ö

8

Cân tàu hỏa tĩnh

đến 150 t

3

Ö

Ö

Ö

9

Cân tàu hỏa động

đến 150 t

đến 0,2

Ö

Ö

Ö

10

Cân băng tải

Đến 15 000 t/h

đến 0,5

Ö

Ö

Ö

11

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

 

 

 

 

 

11.1

Cân ô tô động

đến 150 t

đến A

đến 0,2

Ö

 

Ö

11.2

Cân kiểm tra quá tải

đến 50 t

4

Ö

 

Ö

12

Quả cân

1 mg ÷ 20 kg

F1

Ö

Ö

 

1 mg ÷ 20 kg

F2

Ö

Ö

 

1 mg ÷ 50 kg

M1

Ö

Ö

 

100 mg ÷ 5000 kg

M2

Ö

Ö

 


Biểu giá dịch vụ:
Xem chi tiết