Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Thông tư số 11/2017/BKHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng ... Xem
Thông tư 06/2017/TT-BKHCN quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiệ Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHCN quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo ... Xem
Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm qua 02/09/2017 Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHCN quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo ... Xem
Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi 02/09/2017 Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ... Xem
Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện 02/09/2017 Ngày 11/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu ... Xem
Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu 02/09/2017 Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu Xem