Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 08/11/2017 Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Xem
Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN, ngày 08/12/2017 08/12/2017 Ngày 08/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của ... Xem
Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 12/05/2017 Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc  gia sau: Xem
Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 24/04/2017 Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc chứng nhận, giám định ... Xem
Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 24/04/2017 Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc thử nghiệm xác định ... Xem
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 02/09/2017 Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc  gia sau: Xem
Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 02/09/2017 Vào ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Xem
Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia (Quyết định 2072/QĐ-BKHCN và Quyết định 2074/QĐ-BKHCN) 02/09/2017 Ngày 25/7/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:Quyết định 2072/QĐ-BKHCNTCVN 11321:2016 Cọc – Quy định ... Xem