Quyết định số 1713/QĐ-KT1, ngày 30 / 10 / 2018 về việc thay thế Phụ lục 09 Biểu giá dịch vụ

Ngày ban hành: 30/10/2018 | Dung lượng: 646 MB
Lượt xem : 3,238

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1713/QĐ-KT1, ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc thay thế Phụ lục 09 Biểu giá dịch vụ KHCN cho phòng Đo lường Dung tích - Lưu lượng