Giấy chứng nhận số 1274/TĐC-HCHQ, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Ngày ban hành: 06/05/2020 | Dung lượng: 469 MB
Lượt xem : 1,878

Tóm tắt nội dung

Giấy chứng nhận số 1274/TĐC-HCHQ, ngày 04 tháng 5 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:
1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội và KCN B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
2. Số đăng ký: 53/CN - TĐC.
3. Giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày 06/02/2023.