Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký thép theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

  1. Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2015 (download)
  2. Hợp đồng chứng nhận theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2015 (download)
  3. Hướng dẫn đăng ký đánh giá sự phù hợp phù hợp chất lượng thép nhập khẩu theo thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN (download)

TIN LIÊN QUAN