Thông tư

 - Giám định, khối lượng, kỹ thuật chất lượng, an toàn như: khoáng sản và hóa chất, vật liệu xây dựng, các sản phẩm dầu khí và nhiều lĩnh vực khác.- Giám định hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước.
Phòng Nghiệp vụ Hóa chất, Vật liệu xây dựng có đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm tra/ thẩm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

TIN LIÊN QUAN