Tăng cường khả năng thử nghiệm cơ lý cho phòng Thử nghiệm Cơ khí Vật liệu xây dựng

Mục tiêu của dự án:    

- Phục vụ quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 44, chống gian lận thương mại (lách thuế) của các doanh nghiệp khi nhập khẩu thép, cụ thể là phân tích hàm lượng nguyên tố Bo trong thép. Ngoài ra có thể phân tích thành phần của các lớp phủ tăng cường năng lực thử nghiệm theo yêu cầu các Quy chuẩn Quốc gia và quản lý chất lượng hàng hoá.

- Bổ sung thiết bị đáp ứng yêu cầu thử nghiệm cơ lý cho những loại mẫu nhỏ có lực kéo đứt thấp hơn 30kN.

- Bổ sung bộ cân kiểm quả F1 đang thiếu trong lĩnh vực Đo lường Khối lượng.