Tăng cường chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho phòng Thử nghiệm Vi sinh

Mục tiêu của dự án:

- Nâng cao khả năng thử nghiệm trong lĩnh vực Vi sinh. 
- Phục vụ tốt công tác kiểm tra nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm của các bộ ban nghành có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ công an, quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Phòng Nghiệp vụ thực phẩm…và cung cấp các dịch vụ phân tích tốt nhất cho các doanh nghiệp.