Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN

Ngày ban hành: 11/08/2017 | Dung lượng: 361 MB
Lượt xem : 1,086

Tóm tắt nội dung

Thông tư số 11/2017/BKHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ".