Quyết định số 519/QĐ-KT1, ngày 28/03/2018

Ngày ban hành: 28/03/2018 | Dung lượng: 1,100 MB
Lượt xem : 490

Tóm tắt nội dung

Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2016.