Quyết định số 9524/QĐ-BCT, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 2,243 MB
Lượt xem : 1,141

Tóm tắt nội dung

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu và trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (E5, E10) tại kho xăng dầu.