Quyết định số 745/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 179 MB
Lượt xem : 639

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 745/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo đối với đặc tính kỹ thuật đo lường chính và thời gian sử dụng.