Quyết định số 6553/QĐ-BCT, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 1,247 MB
Lượt xem : 828

Tóm tắt nội dung

 Về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương