Quyết định số 647/QĐ-BTNMT, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 963

Tóm tắt nội dung

Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.