Quyết định số 5749/QĐ-BCT, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 1,207

Tóm tắt nội dung

Về việc chỉ định Phòng Thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1