Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày ban hành: 24/04/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 484

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhận khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.