Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày ban hành: 24/04/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 567

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia X theo quy định tại Thông tư số 22/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.