Quyết định số 517/QĐ-KT1 ngày 18/4/2019 về việc bổ sung Phụ lục 3 Biểu giá dịch vụ KHCN cho phòng NV

Ngày ban hành: 18/04/2019 | Dung lượng: 814 MB
Lượt xem : 922

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 517/QĐ-KT1 ngày 18/4/2019 về việc bổ sung Phụ lục 3 Biểu giá dịch vụ KHCN cho phòng nghiệp vụ Thực phẩm - Hàng tiêu dùng