Quyết định số 3141/QĐ-BCT, ngày 28 tháng 07 năm 2016

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 1,974 MB
Lượt xem : 1,785

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 3141/QĐ-BCT, ngày 28 tháng 07 năm 2016 về việc chỉ định phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dãn nhãn năng lượng cho Trung tâm Kỹ thuật  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST1)