Quyết định số 2930/QĐ-BCT, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 1,949 MB
Lượt xem : 1,130

Tóm tắt nội dung

Về việc chỉ định tạm thời Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm chất lượng Thép.