Quyết định số 2273/QĐ-BVTV, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Ngày ban hành: 02/10/2017 | Dung lượng: 407 MB
Lượt xem : 879

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 2273/QĐ-BVTV, ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.