Quyết định số 11908/QĐ-BCT, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 240 MB
Lượt xem : 1,073

Tóm tắt nội dung

 Về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm chất lượng Thép.