Quyết định số 1103/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu

Ngày ban hành: 27/03/2017 | Dung lượng: 61 MB
Lượt xem : 834

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1103/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.