Quyết định số 10020/QĐ-BCT, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 898 MB
Lượt xem : 1,058

Tóm tắt nội dung

Về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 1 thực hiện việc chứng nhận trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu và trang thiết bị, phụ trợ và các phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (E5, E10) tại kho xăng dầu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu; QCVN 08:2012/BCT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (E5, E10) tại kho xăng dầu; số hiệu QCVN 09:2012/BCT.