Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 959

Tóm tắt nội dung

Vào ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: