Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày ban hành: 08/11/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 566

Tóm tắt nội dung

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.