Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia (Quyết định 2072/QĐ-BKHCN và Quyết định 2074/QĐ-BKHCN)

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 1,660

Tóm tắt nội dung

Ngày 25/7/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 2072/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11321:2016 Cọc – Quy định thử động biến dạng lớn

Quyết định 2074/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11297:2016 Cầu đường sắt – Quy trình kiểm định