Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu

Ngày ban hành: 06/04/2016 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 637

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu