Quyết định số 1608/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017

Ngày ban hành: 11/10/2017 | Dung lượng: 1,033 MB
Lượt xem : 699

Tóm tắt nội dung

Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2017