Quyết định 766/QĐ-KT1, ngày 09/5/2018

Ngày ban hành: 09/05/2018 | Dung lượng: 834 MB
Lượt xem : 1,187

Tóm tắt nội dung

Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 (bổ sung)