Chứng nhận hợp chuẩn, Chứng nhận hợp quy Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Bảng giá dịch vụ khoa học công nghệ 02/09/2017 Quyết toán NSNN bàng giá dịch vụ khoa học công nghệ Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 03/10/2018 Tình hình thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 Xem
Biểu giá dịch vụ 02/09/2017 Quyết toán NSNN Biểu giá dịch vụ Xem
Biểu giá dịch vụ 02/09/2017 Dự toán NSNN được giao Xem
Biểu giá dịch vụ đo lường Cơ - Độ dài Xem
Biểu giá dịch vụ đo lường Điện Xem
Biểu giá dịch vụ lĩnh vực Cơ khí - VLXD Xem
Biểu giá dịch vụ lĩnh vực cơ khí điện, điện tử 29/03/2018 Biểu giá dịch vụ lĩnh vực cơ khí điện, điện tử Xem
Biểu giá dịch vụ lĩnh vực Dung tích, Lưu lượng 02/09/2017 Biểu giá dịch vụ lĩnh vực Dung tích, Lưu lượng Xem
Biểu giá dịch vụ lĩnh vực Hàng tiêu dùng 02/09/2017 Biểu giá dịch vụ lĩnh vực Hàng tiêu dùng Xem