Chứng nhận hợp chuẩn, Chứng nhận hợp quy Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Bảng giá dịch vụ khoa học công nghệ 02/09/2017 Biểu giá dịch vụ bàng giá dịch vụ khoa học công nghệ Xem
Báo cáo công khai NSNN năm 2020 18/01/2021 Dự toán NSNN được giao Báo cáo công khai NSNN năm 2020 Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2018 29/01/2019 Tình hình thực hiện  Công văn số 103/KT1-KHTC, ngày 29 tháng 1 năm 2019 về việc báo cáo thực hiện công khai ngân sách năm 2018. Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2019 10/10/2019 Tình hình thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2019 Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2020 07/10/2020 Tình hình thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2020 Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 03/10/2018 Tình hình thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 Xem
Biểu giá dịch vụ 02/09/2017 Biểu giá dịch vụ Biểu giá dịch vụ Xem
Biểu giá dịch vụ 02/09/2017 Biểu giá dịch vụ Xem
Biểu giá dịch vụ đo lường Cơ - Độ dài Xem
Biểu giá dịch vụ đo lường Điện Xem